Διαθεσιμότητα κρίσιμων φαρμάκων κατά τη διάρκεια πανδημιών

Ο αντίκτυπος του COVID-19 είναι ευρύς, καθώς οι διαταραχές των αλυσιδών εφοδιασμού ενδέχεται να συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το άρθρο, ο Dave Elder συζητά τις επιπτώσεις της πανδημίας…

Διαβάστε περισσότερα